VANAF 32€/MND

VANAF 32€/MND

Kan je bij ons al fitness abonnement nemen. Steeds begeleiding door kinesist, personal trainer of gediplo-
meerde fitnessbegeleider met persoonlijk schema.

"Gezondheid is niet alles! Alles is niets zonder gezondheid!"